fbpx
 

HomeO násČlenské poplatky

https://www.hclucenec.com/wp-content/uploads/2020/01/110-scaled.jpg

Poplatky na sezónu 2020/2021

Poplatky sú rozdelené do nasledovných kategórií

 • PRÍPRAVKA
 • 5./6. ROČNÍK
 • 7./8. ROČNÍK / KADET
 • DORAST / JUNIOR

Kategória predprípravka(„PP“) / prípravka („P“)

Zimná príprava (august-marec) pre kategórie:

 • Predprípravka 0-2 ročník     150€
 • Prípravka 3-4 ročník             190€

Letná príprava (máj – jún) pre kategórie:

 • Predprípravka 0-2 ročník     10€/ mesiac Máj, 15€/ mesiac Jún,
 • Prípravka 3-4 ročník             10€/ mesiac Máj, 15€/ mesiac Jún

Hráč „P“ (vekove 4.ročník ZŠ), ktorý bude trénovať a hrávať za kategóriu 5.ročník – klubový poplatok je 340.- Eur/ ročne

Poplatky budú vyplácané v 4 splátkach:

do 15.9 – 1/4, do 15.10. – 1/4, do 15.11 – 1/4, do 15.12 – 1/4  poplatku)

V prípade nových hráčov PP, títo majú odpustený poplatok za prvý mesiac v ktorom začínajú a členské môžu uhrádzať aj mesačne (15 € mesačne) počas ich prvej sezóny.

Kategória 5./6. ročník

Zimná príprava (august-marec) pre kategóriu:

 • Mladší žiaci (5. a 6. ročník) 340€

Letná príprava (máj – jún) pre kategóriu:

 • Mladší žiaci (5. a 6. ročník) 15€/ mesiac Máj, 20€/ mesiac Jún

Poplatky budú vyplácané v 4 splátkach:

do 15.9 – 1/4, do 15.10. – 1/4, do 15.11 – 1/4, do 15.12 – 1/4  poplatku)

Kategória 7./8. ročník / Kadeti 

Zimná príprava (august-marec) pre kategórie:

 • Starší žiaci (7. a 8. ročník)     360€
 • Kadeti                                      360€

Letná príprava (máj – jún) pre kategórie:

 • Starší žiaci (7. a 8. ročník)     20€/ mesiac
 • Kadeti                                      20€/ mesiac

Poplatky budú vyplácané v 4 splátkach:

do 15.9 – 1/4, do 15.10. – 1/4, do 15.11 – 1/4, do 15.12 – 1/4  poplatku)

Kategória dorast / junior

Zimná príprava (august-marec) pre kategórie:

 • Dorast 390€
 • Juniori 400€

Letná príprava (máj – jún) pre kategórie:

 • Dorast 25€/ mesiac
 • Juniori 25€/ mesiac

Hráč Dorastu, ktorý bude trénovať a hrávať za kategóriu Junior – klubový poplatok je 400.- Eur/ ročne

Poplatky budú vyplácané v 4 splátkach:

do 15.9 – 1/4, do 15.10. – 1/4, do 15.11 – 1/4, do 15.12 – 1/4  poplatku)

 • V prípade súrodencov platí poplatok len najstarší z nich.
 • Hráči, ktorí majú striedavý štart a zúčastňujú sa tréningov HC Lučenec – plná suma pre ich kategóriu.
 • Hráči, ktorí majú striedavý štart a nezúčastňujú sa tréningov HC Lučenec – 150 €.
 • Hráči, ktorí majú podpísané hosťovanie a nezúčastňujú sa tréningov HC Lučenec – dohoda s HC Lučenec
 • Hráči, ktorí majú podpísané hosťovanie a zúčastňujú sa tréningov HC Lučenec – polovičná suma pre ich kategóriu

Členské poplatky v sezóne 2020/2021

Poplatky je potrebné uhradiť na účet klubu:

SK7909000000000059331250

V prípade úhrady bankovým prevodom, poprosíme do poznámky uviesť: kategóriu, priezvisko a meno hráča a sezónu!
(napr. PP_Mrkvička Janko_2020/2021)

V prípade otázok ohľadom poplatkov kontaktovať vedenie klubu telefonicky alebo e-mailom.

Klubový poplatok je stanovený na hráča podľa toho za ktorú kategóriu bude hrávať a trénovať

 • Poplatky uhrádza zákonný zástupca v požadovanej výške na účet klubu alebo v hotovosti.
 • V prípade súrodencov platí poplatok len najstarší z nich.
 • Poplatky platia aj hosťujúci hráči.
 • Poplatky neplatia vedúci družstiev.
 • V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže výkonný výbor schváliť zníženie výšky ročného poplatku.
 • V prípade neodôvodeného nezaplatenia poplatkov bude zákonný zástupca hráča na túto skutočnosť upozornený a zároveň bude hráč vylúčený zo súťažného (tréningového) procesu do doby úhrady dlžnej čiastky.
 • Úhrady poplatkov budú zverejnené na vývesných tabuliach na zimnom štadióne.
 • Klub uhrádza z poplatkov – platy trénerov, časomieru, lekársku službu, faktúry za autobusy, platby pre SZĽH v súvislosti s agendou, materiálne požiadavky (puky, tréningové dresy, doplnenie lekárničiek a pod.) a pod.
 • Zákonní zástupcovia uhrádzajú – stravné, ubytovanie

Sponzorský dar Členský príspevok je možné uhradiť aj formou „Sponzorského daru“ – navýšenie základnej čiastky o 30%

Sponzorská zmluva prípadne reklamná zmluva – Členský príspevok je možné uhradiť aj formou „Sponzorskej zmluvy“ pripadne „Zmluvy o reklame“ – navýšenie základnej čiastky o 100% za reklamu + 20% daň

ĎAKUJEME!

Po uhradení poplatku za zimnú prípravu dostane hráč malú, vecnú pozornosť od klubu.
Kmeňovým hráčom a hráčom, ktorí uhradia členský poplatok v plnej výške do 15.9.2020, sa bude uhrádzať ubytovanie a strava z prostriedkov HC Lučenec.

STAŇTE SA AJ VY ČLENOM NAŠEJ HOKEJOVEJ RODINY!

Staňte sa súčasťou klubu HC LUČENEC

Hokej rozvíja schopnosti na ľade, ktoré budujú základ pre celý život. Hokej podporuje okrem atletickej zdatnosti aj sebadôveru, hrdosť, sústredenie a zodpovednosť. S dôrazom na zábavu je hokej hrou, ktorá sa užíva celý život.

Nepremeškajte žiadnu NOVIKU

Nenechajte si ujsť naše najnovšie informácie o klube a zaujímavosti zo sveta hokeja. Sledujeme úspechy našich hokejistov.