fbpx
 

HomeO násČlenské poplatky

https://www.hclucenec.com/wp-content/uploads/2020/01/110-scaled.jpg

Členské poplatky na sezónu 2022/2023

Poplatky sú rozdelené do nasledovných kategórií v 12-tich mesačných splátkach.

 • PREDPRÍPRAVKA „PP„
 • PRÍPRAVKA „P„
 • Mladší žiaci 6./7. ROČNÍK
 • Starší žiaci 8./9. ROČNÍK
 • KADET / DORAST / JUNIOR

Kategória predprípravka(„PP“)

Platí sa mesačne, celých 12 mesiacov nasledovne:

 • Predprípravka 0-3 ročník     20€/ mesiac (12 splátok za rok)

V členskom poplatku je zahrnuté možnosť zúčastňovať sa zimnej, letnej prípravy, ligových zápasov a klubového sústredenia.


Splatnosť poplatkov je do 5. dňa v mesiaci.

Možnosť splatenia poplatku aj skôr v sume 12 x mesačný poplatok.

V prípade nových hráčov PP, títo majú odpustený poplatok za prvý mesiac v ktorom začínajú. 

Sezóna začína 1.5. v roku. K tomuto dátumu sa menia aj poplatky v prípade zmeny kategórie hráča.

Kategória prípravka(„P“)

Platí sa mesačne, celých 12 mesiacov nasledovne:

 • Predprípravka 4-5 ročník     35€/ mesiac (12 splátok za rok)

V členskom poplatku je zahrnuté možnosť zúčastňovať sa zimnej, letnej prípravy, ligových zápasov a klubového sústredenia.


Splatnosť poplatkov je do 5. dňa v mesiaci.

Možnosť splatenia poplatku aj skôr v sume 12 x mesačný poplatok.

V prípade nových hráčov P, títo majú odpustený poplatok za prvý mesiac v ktorom začínajú. 

Sezóna začína 1.5. v roku. K tomuto dátumu sa menia aj poplatky v prípade zmeny kategórie hráča.

Kategória 6./7. ročník

Platí sa mesačne, celých 12 mesiacov nasledovne:

 • Mladší žiaci (6. a 7. ročník) 40€/mesiac (12 splátok za rok)

V členskom poplatku je zahrnuté možnosť zúčastňovať sa zimnej, letnej prípravy, ligových zápasov a klubového sústredenia.


Splatnosť poplatkov je do 5. dňa v mesiaci.

Možnosť splatenia poplatku aj skôr v sume 12 x mesačný poplatok.

Sezóna začína 1.5. v roku. K tomuto dátumu sa menia aj poplatky v prípade zmeny kategórie hráča.

Kategória 8. /9. ročník

Platí sa mesačne, celých 12 mesiacov nasledovne:

 • Starší žiaci (8. a 9. ročník)    50€/mesiac (12 splátok za rok)

V členskom poplatku je zahrnuté možnosť zúčastňovať sa zimnej, letnej prípravy, ligových zápasov a klubového sústredenia.


Splatnosť poplatkov je do 5. dňa v mesiaci.

Možnosť splatenia poplatku aj skôr v sume 12 x mesačný poplatok.

Sezóna začína 1.5. v roku. K tomuto dátumu sa menia aj poplatky v prípade zmeny kategórie hráča.

Kategória kadet / dorast / junior

Platí sa mesačne, celých 12 mesiacov nasledovne:

 • Kadet / Dorast / Junior 50€/mesiac (12 splátok za rok)

V členskom poplatku je zahrnuté možnosť zúčastňovať sa zimnej, letnej prípravy, ligových zápasov a klubového sústredenia.


Splatnosť poplatkov je do 5. dňa v mesiaci.

Možnosť splatenia poplatku aj skôr v sume 12 x mesačný poplatok.

Sezóna začína 1.5. v roku. K tomuto dátumu sa menia aj poplatky v prípade zmeny kategórie hráča.

 • Začiatok platenia členských poplatkov („ČP“) pre sezónu 2022/2023 je 1.5. 2022
 • Hráč, ktorý je v HC Lučenec podľa čl. 10.1 hosťovanie hokejistu (ak sa zúčastňuje tréningového procesu) – ČP podľa danej kategórie, za ktorú nastupuje v súťaži, resp. absolvuje tréningový proces.
 • Hráč, ktorý je v inom klube z HC Lučenec čl. 10.1 hosťovanie hokejistu – 30 % z ČP podľa danej vekovej kategórie (nezúčastňuje sa tréningov)
 • Hráč, ktorý je v HC Lučenec podľa čl. 13.3 striedavý štart hokejistu z vyššej do nižšej súťaže čl. 14. 3 striedavý štart hokejistu z nižšej do vyššej súťaže – 0% z ČP  v prípade, ak neabsolvuje tréningový proces. Ak sa zúčastňuje tréningov – ČP podľa danej kategórie.
 • Hráč, ktorý je v inom klube z  HC Lučenec podľa čl. 13.3 striedavý štart hokejistu z vyššej do nižšej súťaže čl. 14. 3 striedavý štart hokejistu z nižšej do vyššej súťaže – 100% z ČP  podľa danej kategórie, za ktorú nastupuje v súťaži ak absolvuje tréningový proces

Členské poplatky v sezóne 2022/2023

Poplatky je potrebné uhradiť na účet klubu:

SK79 0900 0000 0000 5933 1250

V prípade úhrady bankovým prevodom, poprosíme do poznámky uviesť: kategóriu, priezvisko a meno hráča a sezónu!
(napr. PP_Mrkvička Janko_2022_2023)

V prípade otázok ohľadom poplatkov kontaktovať vedenie klubu telefonicky alebo e-mailom.

Klubový poplatok je stanovený na hráča podľa toho za ktorú kategóriu bude hrávať a trénovať

 • Začiatok platenia členských poplatkov („ČP“) pre sezónu 2022/2023 je máj 2022
 • Sezóna 2022/2023 – od 1.5.2022 – 30.4.2023 – 12 mesiacov.
 • Sezóna začína 1.5. K tomuto dátumu sa menia aj poplatky v prípade zmeny kategórie hráča.
 • Poplatky uhrádza zákonný zástupca v požadovanej výške na účet klubu alebo v hotovosti.
 • V prípade súrodencov platí poplatok len najstarší z nich, ostatní súrodenci sú oslobodení od poplatkov.
 • Poplatky neplatia vedúci družstiev.
 • V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže výkonný výbor schváliť zníženie výšky ročného poplatku.
 • V prípade neodôvodneného nezaplatenia poplatkov bude zákonný zástupca hráča na túto skutočnosť upozornený a zároveň bude hráč vylúčený zo súťažného (tréningového) procesu do doby úhrady dlžnej čiastky.
 • Úhrady poplatkov budú zverejnené na vývesných tabuliach na zimnom štadióne.
 • Klub uhrádza z poplatkov – platy trénerov, časomieru, lekársku službu, faktúry za autobusy, platby pre SZĽH v súvislosti s agendou, materiálne požiadavky (puky, tréningové dresy, doplnenie lekárničiek a pod.) a pod.

Sponzorský dar Členský príspevok je možné uhradiť aj formou „Sponzorského daru“ – navýšenie základnej čiastky o 30%

Sponzorská zmluva prípadne reklamná zmluva – Členský príspevok je možné uhradiť aj formou „Sponzorskej zmluvy“ pripadne „Zmluvy o reklame“ – navýšenie základnej čiastky o 100% za reklamu + 20% daň

ĎAKUJEME!

Po uhradení poplatku za zimnú prípravu dostane hráč malú, vecnú pozornosť od klubu.

STAŇTE SA AJ VY ČLENOM NAŠEJ HOKEJOVEJ RODINY!

Staňte sa súčasťou klubu HC LUČENEC

Hokej rozvíja schopnosti na ľade, ktoré budujú základ pre celý život. Hokej podporuje okrem atletickej zdatnosti aj sebadôveru, hrdosť, sústredenie a zodpovednosť. S dôrazom na zábavu je hokej hrou, ktorá sa užíva celý život.

Nepremeškajte žiadnu NOVIKU

Nenechajte si ujsť naše najnovšie informácie o klube a zaujímavosti zo sveta hokeja. Sledujeme úspechy našich hokejistov.