fbpx
 

HomeVenujte nám 2%

Opäť je tu čas podávania daňových priznaní a s tým možnosť poskytnutia 2 % z týchto daní pre registrované organizácie.
https://www.hclucenec.com/wp-content/uploads/2020/01/8-scaled.jpg

HC LUČENEC
VÁM VOPRED ĎAKUJE ZA PODPORU

Vážený rodičia a priatelia hokeja v Lučenci,

v snahe zlepšiť podmienky našich hokejistov sa na Vás obraciame: Venujte nám 2%. Budú použité na činnosť klubu pre deti a mladých ľudí, ktorí milujú šport a hokej. Snažíme sa z nich vychovať mladých ľudí, so všetkými kladnými hodnotami, ktoré môžu vďaka hokeju získať.

Príspevok 2 (3) percentá z dane pre Vás nebude extra výdavok. Ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu. Prispejete na činnosť nášho klubu HC Lučenec, prispejete tak na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Za Váš príspevok a ochotu pomôcť Vám v mene hokejistov Ď A K U J E M E !

Dôležité dátumy:

 • do 31. marca 2024 – fyzické a právnické osoby – podanie daňového priznania zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktoré podávajú daňové priznania+ podanie daňových priznaní právnických osôb. Vyhlásenie o poukázaní 2% je súčasťou daňového priznania.
 • do 30. apríla 2024 – zamestnanec – zasielanie vyhláseni zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec posiela okrem vyhlásenia aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Poukazovanie 2% daní sa mierne líši od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba alebo právnická osoba. V každom prípade však stačí vykonať len zopár jednoducých krokov. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na miestny daňový úrad podľa miesta vášho bydliska čí sídla. Postupy nájdete na nasledových odkazoch – zamestnanecfyzická osobaprávnická osoba.

Pre darovanie svojich 2% použite prosím nasledovný predvyplnený formulár – FORMULÁR NA POUKÁZANIE 2%

 • Popstup pre zamestnanca
 • Postup pre fyzickú osobu
 • Postup pre právnickú sobu

Postup pre fyzickú osobu, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu:
   • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (stiahnuť tu)
   • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
   • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie (stiahnuť tu)
   • Naše údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
   • Ak nám chcete oznámiť, že ste Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
   • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad – adresu si nájdete tu: Finančná správa https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
   • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
   • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

Postup pre fyzickú osobu, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
 • Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie na stránke.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste nám poukázali.

Postup pre právnickú osobu:
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie na stránke.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: Finančná správa) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech nás (prípadne ďalších prijímateľov).

STAŇTE SA AJ VY ČLENOM NAŠEJ HOKEJOVEJ RODINY!

Staňte sa súčasťou klubu HC LUČENEC

Hokej rozvíja schopnosti na ľade, ktoré budujú základ pre celý život. Hokej podporuje okrem atletickej zdatnosti aj sebadôveru, hrdosť, sústredenie a zodpovednosť. S dôrazom na zábavu je hokej hrou, ktorá sa užíva celý život.

Nepremeškajte žiadnu NOVIKU

Nenechajte si ujsť naše najnovšie informácie o klube a zaujímavosti zo sveta hokeja. Sledujeme úspechy našich hokejistov.